Zdroj: AISLP Výběr léku

MEGAPLEX 160 mg por. tbl. nob.

Teva Pharmaceuticals CR s.r.o., Praha, ČR.

Hormon, progestin.

Paliativní léčba pokročilých karcinomů prsu nebo endometria (léčba relabujících, inoperabilních nebo metastazujících onemocnění). Léčba anorexie anebo ztráty hmotnosti při zhoubných nádorech nebo při onemocnění AIDS. Pro dospělé a dospívající.
Výčet balení

0032103POR TBL NOB 30X160MGRp.1 121.25
0032104POR TBL NOB 60X160MGRp.
0032105POR TBL NOB 100X160MGRp.
0032107POR TBL NOB 100X160MGRp.