Zdroj: AISLP Výběr léku

CYTOSAR 100 mg inj. pso. lqf.
CYTOSAR 500 mg inj. pso. lqf.
CYTOSAR 1 g inj. plv. sol.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Cytostatikum.

Základní lék k indukční i udržovací terapii akutní myeloidní leukemie; další indikace jsou blastická transformace chronické myeloidní leukemie, akutní lymfoblastická leukemie, nehodgkinské lymfomy.
Výčet balení

0031966INJ PSO LQF 1X100MGRp.45.49
0031967INJ PSO LQF 1X500MGRp.227.46
0031968INJ PLV SOL 1X1GMRp.454.91