Zdroj: AISLP Výběr léku

FLUDEOXYGLUKOSA inj. sol.

Ústav jaderného výzkumu Řež a.s., Husinec-Řež, ČR.

Radionuklidové diagnostikum.

Onkologie: lokalizace primárních nádorů a metastáz většiny zhoubných novotvarů, hodnocení účinnosti protinádorové léčby, odhad prognózy a detekce recidivy onemocnění. Neurologie: lokalizace epileptických ložisek, vyšetření regionální utilizace glukózy v mozku u pacientů s neurologickou poruchou. Diagnostika zánětu, lokalizace příčiny febrilních stavů. Kardiologie: posouzení viability tkáně myokardu.
Výčet balení

0031554INJ SOL 0.5GBRp.
0031555INJ SOL 1GBRp.
0031556INJ SOL 2GBRp.
0031557INJ SOL 3GBRp.
0031558INJ SOL 4GBRp.
0031559INJ SOL 5GBRp.
0031560INJ SOL 6GBRp.
0031561INJ SOL 7GBRp.
0031562INJ SOL 8GBRp.
0031563INJ SOL 9GBRp.
0031564INJ SOL 10GBRp.
0031565INJ SOL 12GBRp.
0031566INJ SOL 15GBRp.
0202000INJ SOL 1.25GBRp.
0202001INJ SOL 1.5GBRp.
0202002INJ SOL 1.75BRp.
0202003INJ SOL 2.5GBRp.
0202004INJ SOL 3.5GBRp.
0202005INJ SOL 4.5GBRp.
0202006INJ SOL 5.5GBRp.
0202007INJ SOL 6.5GBRp.
0202008INJ SOL 7.5GBRp.
0202009INJ SOL 8.5GBRp.
0202010INJ SOL 9.5GBRp.
0202011INJ SOL 11GBRp.
0202012INJ SOL 13GBRp.
0202013INJ SOL 14GBRp.
0202014INJ SOL 16GBRp.
0202015INJ SOL 17GBRp.
0202016INJ SOL 18GBRp.
0202017INJ SOL 19GBRp.
0202018INJ SOL 20GBRp.
0202019INJ SOL 21GBRp.
0202020INJ SOL 22GBRp.
0202021INJ SOL 23GBRp.
0202022INJ SOL 24GBRp.
0202023INJ SOL 25GBRp.
0202024INJ SOL 26GBRp.
0202025INJ SOL 27GBRp.
0202026INJ SOL 28GBRp.
0202027INJ SOL 29GBRp.
0202028INJ SOL 30GBRp.

FLUDEOXYGLUCOSE (18F) BIONT 200-1300 MBq/ml inj. sol.
injekční roztok

Biont a.s., Bratislava, SR.

Radionuklidové diagnostikum.

Diagnostikum pro pozitronovou emisní tomografii (PET): lokalizace a stanovení stadia některých zhoubných nádorů a jejich metastáz s afinitou k 2-(18F)-FDG; zobrazení přežívajícího (viabilního) myokardu u ischemické choroby srdeční; lokalizace epileptogenního ložiska.

0178469INJ SOL 1X10ML/2-13GBRp.