Zdroj: AISLP Výběr léku

CADUET 5 mg/10 mg por. tbl. flm.
CADUET 10 mg/10 mg por. tbl. flm.

Pfizer s.r.o., Praha, ČR.

Inhibitor HMG-CoA reduktázy a blokátor kalciového kanálu v kombinaci.

Prevence kardiovaskulárních příhod u pacientů s hypertenzí, s normální nebo mírně zvýšenou hladinou cholesterolu, kteří mají současně 3 kardiovaskulární rizikové faktory, nemají klinické příznaky ICHS a u kterých je vhodná kombinovaná léčba amlodipinem spolu s nízkými dávkami atorvastatinu.
Výčet balení

0030529POR TBL FLM 30Rp.
0030530POR TBL FLM 90Rp.
0030535POR TBL FLM 7Rp.
0030538POR TBL FLM 10Rp.
0030540POR TBL FLM 14Rp.
0030541POR TBL FLM 20Rp.
0030542POR TBL FLM 28Rp.
0030543POR TBL FLM 30Rp.246.43
0030544POR TBL FLM 50Rp.
0030545POR TBL FLM 56Rp.
0030546POR TBL FLM 60Rp.
0030547POR TBL FLM 100Rp.
0030548POR TBL FLM 200Rp.
0030549POR TBL FLM 30Rp.
0030550POR TBL FLM 90Rp.
0030551POR TBL FLM 7Rp.
0030552POR TBL FLM 10Rp.
0030553POR TBL FLM 14Rp.
0030554POR TBL FLM 20Rp.
0030559POR TBL FLM 28Rp.
0030560POR TBL FLM 30Rp.265.84
0030561POR TBL FLM 60Rp.
0030562POR TBL FLM 50Rp.
0030565POR TBL FLM 56Rp.
0030566POR TBL FLM 100Rp.
0030567POR TBL FLM 200Rp.
0101171POR TBL FLM 90Rp.797.53
0101172POR TBL FLM 90Rp.739.31