Zdroj: AISLP Výběr léku

ZIBOR 2500 IU inj. sol. isp.
ZIBOR 3500 IU inj. sol. isp.

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Antikoagulans, nízkomolekulární heparin.

Prevence tromboembolické nemoci u pacientů podstupujících běžný (Zibor 2500 IU) nebo ortopedický (Zibor 3500 IU) chirurgický výkon. Prevence srážení krve v mimotělním oběhu během hemodialýzy.
Výčet balení

0030518INJ SOL ISP 2X0.2MLRp.
0030519INJ SOL ISP 6X0.2MLRp.
0030521INJ SOL ISP 10X0.2MLRp.582.21
0030522INJ SOL ISP 30X0.2MLRp.
0030523INJ SOL ISP 100X0.2MLRp.
0030524INJ SOL ISP 2X0.2MLRp.
0030525INJ SOL ISP 6X0.2MLRp.
0030526INJ SOL ISP 10X0.2MLRp.815.10
0030527INJ SOL ISP 30X0.2MLRp.
0030528INJ SOL ISP 100X0.2MLRp.

ZIBOR 25000 IU inj. sol.

Menarini International Operations Luxembourg S.A., Luxembourg, Lucembursko.

Antikoagulans, nízkomolekulární heparin.

Léčba prokázané hluboké žilní trombózy, s nebo bez plicní embolie, v akutní fázi.
Výčet balení

0107605INJ SOL 10X0.2MLRp.
0107606INJ SOL 30X0.2MLRp.
0107607INJ SOL 100X0.2MLRp.
0107608INJ SOL 2X0.3MLRp.301.23
0107609INJ SOL 30X0.3MLRp.
0107610INJ SOL 100X0.3MLRp.
0107611INJ SOL 2X0.4MLRp.401.63
0107612INJ SOL 10X0.4MLRp.
0108381INJ SOL 2X0.2MLRp.200.81
0108382INJ SOL 10X0.3MLRp.
0108383INJ SOL 30X0.4MLRp.
0108384INJ SOL 100X0.4MLRp.