Zdroj: AISLP Výběr léku

NAVIREL 10 mg/ml inf. cnc. sol.

Medac, Gesellschaft für klinische Spezialpräparate GmbH, Wedel, SRN.

Cytostatikum.

Monoterapie metastazujícího karcinomu prsu (stadium 4), u něhož selhala nebo není vhodná léčba chemoterapeutickými režimy obsahujícími antracyklin a taxan. Léčba nemalobuněčného karcinomu plic (stadium 3 nebo 4).
Výčet balení

0030336INF CNC SOL 1X1MLRp.593.34
0051829INF CNC SOL 10X1MLRp.5 933.48
0051830INF CNC SOL 1X5MLRp.2 966.74
0051832INF CNC SOL 10X5MLRp.29 667.41