Zdroj: AISLP Výběr léku

EPOETIN ALFA HEXAL 1000 IU/0.5 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 2000 IU/1 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 3000 IU/0.3 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 4000 IU/0.4 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 5000 IU/0.5 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 6000 IU/0.6 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 7000 IU/0.7 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 8000 IU/0.8 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 9000 IU/0.9 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 10000 IU/1 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 20000 IU/0.5 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 30000 IU/0.75 ml inj. sol.
EPOETIN ALFA HEXAL 40000 IU/1 ml inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Hexal AG, Holzkirchen, SRN.

Antianemikum, epoetin alfa.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení přínosu u pacientů, kteří si připravují vlastní (autologní) dávky krve. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa u plánovaných velkých ortopedických operací.
Výčet balení

0029982INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029983INJ SOL 6X0.5MLRp.
0029984INJ SOL 6X1MLRp.
0029985INJ SOL 1X1MLRp.
0029986INJ SOL 1X0.3MLRp.
0029987INJ SOL 6X0.3MLRp.
0029988INJ SOL 6X0.4MLRp.
0029989INJ SOL 1X0.4MLRp.
0029990INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029991INJ SOL 6X0.5MLRp.
0029992INJ SOL 6X0.6MLRp.
0029993INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029994INJ SOL 1X0.8MLRp.
0029995INJ SOL 6X0.8MLRp.
0029996INJ SOL 6X1MLRp.
0029997INJ SOL 1X1MLRp.
0149558INJ SOL 1X0.5MLRp.
0149559INJ SOL 6X0.5MLRp.
0149560INJ SOL 1X0.75MLRp.
0149561INJ SOL 6X0.75MLRp.
0149562INJ SOL 1X1MLRp.
0149563INJ SOL 6X1MLRp.
0500214INJ SOL 1X0.7MLRp.
0500215INJ SOL 6X0.7MLRp.
0500216INJ SOL 1X0.9MLRp.
0500217INJ SOL 6X0.9MLRp.
0193397INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193398INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193399INJ SOL 1X1MLRp.
0193400INJ SOL 6X1MLRp.
0193401INJ SOL 1X0.3MLRp.
0193402INJ SOL 6X0.3MLRp.
0193403INJ SOL 1X0.4MLRp.
0193404INJ SOL 6X0.4MLRp.
0193405INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193406INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193407INJ SOL 1X0.6MLRp.
0193408INJ SOL 6X0.6MLRp.
0193409INJ SOL 1X0.7MLRp.
0193410INJ SOL 6X0.7MLRp.
0193411INJ SOL 1X0.8MLRp.
0193412INJ SOL 6X0.8MLRp.
0193413INJ SOL 1X0.9MLRp.
0193414INJ SOL 6X0.9MLRp.
0193415INJ SOL 1X1MLRp.
0193416INJ SOL 6X1MLRp.
0193417INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193418INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193419INJ SOL 1X0.75MLRp.
0193420INJ SOL 6X0.75MLRp.
0193421INJ SOL 1X1MLRp.
0193422INJ SOL 6X1MLRp.