Zdroj: AISLP Výběr léku

BUSILVEX 6 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Pierre Fabre Médicament, Boulogne, Billancourt Cedex, Francie.

Cytostatikum.

V kombinaci s cyklofosfamidem nebo s fludarabinem jako přípravná léčba před konvenční transplantací hemopoetických progenitorových buněk u dospělých pacientů. S cyklofosfamidem nebo melfalanem jako přípravná léčba před konvenční transplantací hematopoetických progenitorových buněk u dětí.

0029896INF CNC SOL 8X10MLRp.60 745.63