Zdroj: AISLP Výběr léku

DEPOCYTE 50 mg inj. sus.
injekční suspenze

Pacira Ltd., Wokingham, Berkshire, Velká Británie.

Cytostatikum, antimetabolit.

Intratekální léčba lymfomatózní meningitidy. U většiny pacientů bývá léčba součástí symptomatické paliace choroby.

0029892INJ SUS 1X5ML/50MGRp.44 722.56