Zdroj: AISLP Výběr léku

BENEFIX 250 IU inj. pso. lqf.
BENEFIX 500 IU inj. pso. lqf.
BENEFIX 1000 IU inj. pso. lqf.
BENEFIX 2000 IU inj. pso. lqf.
BENEFIX 3000 IU inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Koagulační faktor IX.

Léčba a profylaxe krvácení u pacientů s hemofilií B (vrozený nedostatek faktoru IX).
Výčet balení

0029888IVN INJ PSO LQF 1X500IU+5ML+INRp.
0029889IVN INJ PSO LQF 1X250IU+5ML+INRp.
0029890IVN INJ PSO LQF 1X1KU+5ML+INFRp.
0029891IVN INJ PSO LQF 1X2KU+5ML+INFRp.
0193481IVN INJ PSO LQF 1X3KU+5ML+INFRp.