Zdroj: AISLP Výběr léku

SILAPO 1000 IU/0.3 ml inj. sol.
SILAPO 2000 IU/0.6 ml inj. sol.
SILAPO 3000 IU/0.9 ml inj. sol.
SILAPO 4000 IU/0.4 ml inj. sol.
SILAPO 5000 IU/0.5 ml inj. sol.
SILAPO 6000 IU/0.6 ml inj. sol.
SILAPO 8000 IU/0.8 ml inj. sol.
SILAPO 10000 IU/1.0 ml inj. sol.
SILAPO 20000 IU/0.5 ml inj. sol.
SILAPO 30000 IU/0.75 ml inj. sol.
SILAPO 40000 IU/1.0 ml inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN.

Antianemikum, epoetin zeta.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení dostupnosti autologní krve u pacientů v dárcovském programu.
Výčet balení

0029857INJ SOL 1X0.3MLRp.
0029858INJ SOL 6X0.3MLRp.
0029859INJ SOL 6X0.6MLRp.
0029860INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029861INJ SOL 1X0.9MLRp.
0029862INJ SOL 6X0.9MLRp.
0029863INJ SOL 6X0.4MLRp.
0029864INJ SOL 1X0.4MLRp.
0029865INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029866INJ SOL 6X0.5MLRp.
0029867INJ SOL 6X0.6MLRp.
0029868INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029869INJ SOL 1X0.8MLRp.
0029870INJ SOL 6X0.8MLRp.
0029871INJ SOL 6X1MLRp.
0029872INJ SOL 1X1MLRp.
0029873INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029874INJ SOL 1X0.75MLRp.
0029875INJ SOL 1X1MLRp.
0500221INJ SOL 4X1MLRp.
0500222INJ SOL 4X0.75MLRp.
0500223INJ SOL 4X0.5MLRp.

SILAPO 2000 IU/0.6 ml inj. sol.
SILAPO 4000 IU/0.4 ml inj. sol.
SILAPO 40000 IU/1.0 ml inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce; souběžný dovoz

Stada Arzneimittel AG, Bad Vilbel, SRN. Souběžný dovozce: Max-Pharm s.r.o., Aš, ČR.

Antianemikum, epoetin zeta.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení dostupnosti autologní krve u pacientů v dárcovském programu.
Výčet balení

0149260INJ SOL 6X0.6MLRp.
0149261INJ SOL 6X0.4MLRp.
0149262INJ SOL 1X1MLRp.