Zdroj: AISLP Výběr léku

RETACRIT 1000 IU/0.3 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 2000 IU/0.6 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 3000 IU/0.9 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 4000 IU/0.4 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 5000 IU/0.5 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 6000 IU/0.6 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 8000 IU/0.8 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 10000 IU/1.0 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 20000 IU/0.5 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 30000 IU/0.75 ml inj. sol. isp.
RETACRIT 40000 IU/1.0 ml inj. sol. isp.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Hospira UK Ltd., Royal Leamington Spa, Warwickshire, Velká Británie.

Antianemikum, epoetin zeta.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení výnosu u pacientů, kteří si připravují autologní krevní transfuze. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů u plánovaných velkých ortopedických operací.
Výčet balení

0029838INJ SOL 1X0.3MLRp.
0029839INJ SOL 6X0.3MLRp.1 036.53
0029840INJ SOL 6X0.6MLRp.2 073.06
0029841INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029842INJ SOL 1X0.9MLRp.
0029843INJ SOL 6X0.9MLRp.3 109.59
0029844INJ SOL 1X0.4MLRp.
0029845INJ SOL 6X0.4MLRp.4 146.12
0029846INJ SOL 6X0.5MLRp.6 705.42
0029847INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029848INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029849INJ SOL 6X0.6MLRp.
0029850INJ SOL 6X0.8MLRp.
0029851INJ SOL 1X0.8MLRp.
0029852INJ SOL 1X1MLRp.
0029853INJ SOL 6X1MLRp.10 365.30
0029854INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029855INJ SOL 1X0.75MLRp.5 182.65
0029856INJ SOL 1X1MLRp.6 910.20
0500941INJ SOL 4X0.5MLRp.
0500942INJ SOL 6X0.5MLRp.
0500943INJ SOL 4X0.75MLRp.
0500944INJ SOL 6X0.75MLRp.
0500945INJ SOL 4X1MLRp.
0500946INJ SOL 6X1MLRp.