Zdroj: AISLP Výběr léku

ABSEAMED 1000 IU/0.5 ml inj. sol.
ABSEAMED 2000 IU/1 ml inj. sol.
ABSEAMED 3000 IU/0.3 ml inj. sol.
ABSEAMED 4000 IU/0.4 ml inj. sol.
ABSEAMED 5000 IU/0.5 ml inj. sol.
ABSEAMED 6000 IU/0.6 ml inj. sol.
ABSEAMED 7000 IU/0.7 ml inj. sol.
ABSEAMED 8000 IU/0.8 ml inj. sol.
ABSEAMED 9000 IU/0.9 ml inj. sol.
ABSEAMED 10000 IU/1 ml inj. sol.
ABSEAMED 20000 IU/0.5 ml inj. sol.
ABSEAMED 30000 IU/0.75 ml inj. sol.
ABSEAMED 40000 IU/1 ml inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Medice Arzneimittel Pütter GmbH und Co.KG, Iserlohn, SRN.

Antianemikum, epoetin alfa.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení přínosu u pacientů, kteří si připravují vlastní (autologní) dávky krve. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa u plánovaných velkých ortopedických operací.
Výčet balení

0029798INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029799INJ SOL 6X0.5MLRp.
0029800INJ SOL 1X1MLRp.
0029801INJ SOL 6X1MLRp.
0029802INJ SOL 1X0.3MLRp.
0029803INJ SOL 6X0.3MLRp.
0029804INJ SOL 1X0.4MLRp.
0029805INJ SOL 6X0.4MLRp.
0029806INJ SOL 1X0.5MLRp.
0029807INJ SOL 6X0.5MLRp.
0029808INJ SOL 1X0.6MLRp.
0029809INJ SOL 6X0.6MLRp.
0029810INJ SOL 1X0.8MLRp.
0029811INJ SOL 6X0.8MLRp.
0029812INJ SOL 1X1MLRp.
0029813INJ SOL 6X1MLRp.
0500338INJ SOL 1X0.7MLRp.
0500339INJ SOL 6X0.7MLRp.
0500680INJ SOL 1X0.9MLRp.
0500681INJ SOL 6X0.9MLRp.
0167786INJ SOL 1X0.5MLRp.
0167787INJ SOL 6X0.5MLRp.
0167788INJ SOL 1X0.75MLRp.
0167789INJ SOL 6X0.75MLRp.
0167790INJ SOL 1X1MLRp.
0167791INJ SOL 6X1MLRp.
0193371INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193372INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193373INJ SOL 1X1MLRp.
0193374INJ SOL 6X1MLRp.
0193375INJ SOL 1X0.3MLRp.
0193376INJ SOL 6X0.3MLRp.
0193377INJ SOL 1X0.4MLRp.
0193378INJ SOL 6X0.4MLRp.
0193379INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193380INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193381INJ SOL 1X0.6MLRp.
0193382INJ SOL 6X0.6MLRp.
0193383INJ SOL 1X0.7MLRp.
0193384INJ SOL 6X0.7MLRp.
0193385INJ SOL 1X0.8MLRp.
0193386INJ SOL 6X0.8MLRp.
0193387INJ SOL 1X0.9MLRp.
0193388INJ SOL 6X0.9MLRp.
0193389INJ SOL 1X1MLRp.
0193390INJ SOL 6X1MLRp.
0193391INJ SOL 1X0.5MLRp.
0193392INJ SOL 6X0.5MLRp.
0193393INJ SOL 1X0.75MLRp.
0193394INJ SOL 6X0.75MLRp.
0193395INJ SOL 1X1MLRp.
0193396INJ SOL 6X1MLRp.
0194714INJ SOL 4X0.5MLRp.
0194715INJ SOL 4X0.75MLRp.
0194716INJ SOL 4X1MLRp.