Zdroj: AISLP Výběr léku

LUCENTIS 10 mg/ml ivi. inj. sol.
injekční roztok nebo injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Oftalmologikum.

Léčba neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (AMD); léčba poškození zraku způsobeného diabetickým makulárním edémem (DME); léčba poškození zraku způsobeného makulárním edémem v důsledku okluze retinální vény [uzávěr větve centrální retinální vény (BRVO) a uzávěr centrální retinální vény (CRVO)]; léčba poškození zraku způsobeného choroidální neovaskularizací (CNV) sekundární k patologické myopii (PM). Pro dospělé pacienty.
Výčet balení

0029795IVI INJ SOL 2.3MG/0.23MLRp.23 424.48
0194358IVI INJ SOL 2.3MG/0.23MLRp.
0194569IVI INJ SOL 1.65MG/0.165MLRp.23 424.48
0210255IVI INJ SOL 1X0.23ML IIIRp.