Zdroj: AISLP Výběr léku

MACUGEN 0.3 mg ivi. inj. sol.
injekční roztok

PharmaSwiss Česká republika s.r.o., Praha, ČR.

Oftalmologikum.

Léčba neovaskulární (vlhké) formy věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD).

0029750IVI INJ SOL 1X90UL/0.3MGRp.13 823.29