Zdroj: AISLP Výběr léku

EUCREAS 50 mg/850 mg por. tbl. flm.
EUCREAS 50 mg/1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm UK Ltd., Horsham, West Sussex, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, kombinace.

Léčba diabetes mellitus 2. typu u dospělých, u kterých nebylo dosaženo adekvátní úpravy glykemie max. tolerovanou dávkou samotného metforminu nebo, kteří již byli léčeni kombinací samostatně podávaných tablet vildagliptinu a metforminu. V trojkombinační léčbě: s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečnou kompenzací diabetu při užívání metforminu a derivátu sulfonylurey; v kombinaci s inzulinem, pokud stabilní dávka inzulinu a metforminu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0029732POR TBL FLM 10Rp.
0029733POR TBL FLM 30Rp.
0029734POR TBL FLM 60Rp.1 216.71
0029735POR TBL FLM 120Rp.
0029736POR TBL FLM 180Rp.3 650.11
0029737POR TBL FLM 360Rp.
0029738POR TBL FLM 10Rp.
0029739POR TBL FLM 30Rp.
0029740POR TBL FLM 60Rp.1 256.79
0029741POR TBL FLM 120Rp.
0029742POR TBL FLM 180Rp.3 770.38
0029743POR TBL FLM 360Rp.
0029744POR TBL FLM 120 (2X60)Rp.
0029745POR TBL FLM 180 (3X60)Rp.
0029746POR TBL FLM 360 (6X60)Rp.
0029747POR TBL FLM 120 (2X60)Rp.
0029748POR TBL FLM 180 (3X60)Rp.
0029749POR TBL FLM 360 (6X60)Rp.
0193958POR TBL FLM 10Rp.
0193959POR TBL FLM 30Rp.
0193960POR TBL FLM 60Rp.1 216.71
0193961POR TBL FLM 120Rp.
0193962POR TBL FLM 180Rp.3 650.11
0193963POR TBL FLM 360Rp.
0193964POR TBL FLM 10Rp.
0193965POR TBL FLM 30Rp.
0193966POR TBL FLM 60Rp.1 256.79
0193967POR TBL FLM 120Rp.
0193968POR TBL FLM 180Rp.3 770.38
0193969POR TBL FLM 360Rp.
0193970POR TBL FLM 120 (2X60)Rp.
0193971POR TBL FLM 180 (3X60)Rp.
0193972POR TBL FLM 360 (6X60)Rp.
0193973POR TBL FLM 120 (2X60)Rp.
0193974POR TBL FLM 180 (3X60)Rp.
0193975POR TBL FLM 360 (6X60)Rp.