Zdroj: AISLP Výběr léku

MYFENAX 250 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.
Výčet balení

0029714POR CPS DUR 100X250MGRp.1 914.77
0029715POR CPS DUR 300X250MGRp.
0193574POR CPS DUR 100X1X250MGRp.

MYFENAX 500 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Teva B.V., Haarlem, Nizozemí.

Selektivní imunosupresivum.

V kombinaci s cyklosporinem a kortikosteroidy k profylaxi akutní rejekce transplantátu u pacientů, kteří dostali alogenní ledvinný, srdeční nebo jaterní transplantát.
Výčet balení

0029716POR TBL FLM 50X500MGRp.1 276.48
0029717POR TBL FLM 150X500MGRp.
0193573POR TBL FLM 50X1X500MGRp.