Zdroj: AISLP Výběr léku

HUMALOG BASAL 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
injekční suspenze v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.

0029695INJ SUS 5X3MLRp.
0029696INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.

HUMALOG BASAL 100 U/ml inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.

0025597INJ SUS 5X3MLRp.
0026089INJ SUS 2X(5X3ML)Rp.