Zdroj: AISLP Výběr léku

LIPROLOG MIX25 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
LIPROLOG MIX50 100 U/ml KWIKPEN inj. sus.
injekční suspenze v předplněném peru KwikPen

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0029685INJ SUS 5X3MLRp.
0029686INJ SUS 10X3MLRp.
0029687INJ SUS 5X3MLRp.
0029688INJ SUS 10X3MLRp.

LIPROLOG MIX25 100 U/ml inj. sus.
LIPROLOG MIX50 100 U/ml inj. sus.
injekční suspenze v zásobní vložce

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidiabetikum, inzulinový analog.

Léčba diabetes mellitus. Léčba diabetes mellitus.
Výčet balení

0027529INJ SUS 5X3MLRp.
0027530INJ SUS 5X3MLRp.
0027537INJ SUS 10X3MLRp.
0027538INJ SUS 10X3MLRp.