Zdroj: AISLP Výběr léku

ARICLAIM 30 mg por. cps. etd.
ARICLAIM 60 mg por. cps. etd.
enterosolventní tvrdé tobolky

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Antidepresivum.

Léčba diabetické periferní neuropatické bolesti u dospělých.
Výčet balení

0029663POR CPS ETD 7X30MGRp.
0029664POR CPS ETD 28X30MGRp.
0029665POR CPS ETD 98X30MGRp.
0029666POR CPS ETD 28X60MGRp.
0029667POR CPS ETD 98X60MGRp.