Zdroj: AISLP Výběr léku

TESAVEL 25 mg por. tbl. flm.
TESAVEL 50 mg por. tbl. flm.
TESAVEL 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, inhibitor DPP-4.

Diabetes mellitus 2. typu: v monoterapii, pokud metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti; jako dvojkombinační perorální léčba v kombinaci: s metforminem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky metforminu v monoterapii; s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky derivátu sulfonylurey, u kterých je metformin nevhodný z důvodu kontraindikace nebo nesnášenlivosti; s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií, u kterých je vhodné užívání thiazolidindionu. V kombinaci s derivátem sulfonylurey a metforminem nebo v kombinaci s thiazolidindionem a metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při dvojkombinační terapii nezajistí dostatečnou kontrolu glykemie. V kombinaci s inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0029634POR TBL FLM 14X25MGRp.
0029635POR TBL FLM 28X25MGRp.
0029636POR TBL FLM 56X25MGRp.
0029637POR TBL FLM 84X25MGRp.
0029638POR TBL FLM 98X25MGRp.
0029639POR TBL FLM 50X1X25MGRp.
0029640POR TBL FLM 14X50MGRp.
0029641POR TBL FLM 28X50MGRp.
0029642POR TBL FLM 56X50MGRp.
0029643POR TBL FLM 84X50MGRp.
0029644POR TBL FLM 98X50MGRp.
0029645POR TBL FLM 50X1X50MGRp.
0029646POR TBL FLM 14X100MGRp.
0029647POR TBL FLM 28X100MGRp.1 151.13
0029648POR TBL FLM 56X100MGRp.
0029649POR TBL FLM 84X100MGRp.
0029650POR TBL FLM 98X100MGRp.4 028.96
0029651POR TBL FLM 50X1X100MGRp.
0194840POR TBL FLM 30X25MGRp.
0194841POR TBL FLM 90X25MGRp.
0194842POR TBL FLM 30X50MGRp.
0194843POR TBL FLM 90X50MGRp.
0194844POR TBL FLM 30X100MGRp.
0194845POR TBL FLM 90X100MGRp.