Zdroj: AISLP Výběr léku

HYCAMTIN 0.25 mg por. cps. dur.
HYCAMTIN 1 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Léčba dospělých pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou.

0029337POR CPS DUR 10X0.25MGRp.3 158.82
0029338POR CPS DUR 10X1MGRp.12 635.28

HYCAMTIN 1 mg inf. plv. csl.
HYCAMTIN 4 mg inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro infuzní roztok

SmithKline Beecham Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Cytostatikum.

Monoterapie: léčba pacientek s metastazujícím karcinomem ovarií v případě selhání léků první volby nebo následné terapie; léčba pacientů s relapsem malobuněčného plicního karcinomu (SCLC), u kterých není opakovaná léčba režimem první volby považována za vhodnou. Kombinace s cisplatinou: léčba pacientek s karcinomem děložního hrdla rekurentním po radioterapii a pacientek s onemocněním ve stadiu IVB.
Výčet balení

0025622INF PLV SOL 5X4MGRp.22 926.80
0025624INF PLV SOL 1X4MGRp.
0025625INF PLV SOL 5X1MGRp.
0025626INF PLV SOL 1X1MGRp.