Zdroj: AISLP Výběr léku

PRADAXA 75 mg por. cps. dur.
PRADAXA 110 mg por. cps. dur.
PRADAXA 150 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Boehringer Ingelheim International GmbH, Ingelheim am Rhein, SRN.

Antikoagulans, přímý inhibitor trombinu.

Pradaxa 75 mg, Pradaxa 110 mg: Primární prevence žilních tromboembolických příhod u dospělých pacientů, kteří podstoupili elektivní totální náhradu kyčelního nebo kolenního kloubu. Pradaxa 110 mg, Pradaxa 150 mg: Prevence cévní mozkové příhody a systémové embolie u dospělých rizikových pacientů s nevalvulární fibrilací síní (NVFS). Léčba hluboké žilní trombózy (DVT) a plicní embolie (PE) a prevence rekurence DVT a PE u dospělých pacientů.
Výčet balení

0029322POR CPS DUR 10X1X75MGRp.395.79
0029323POR CPS DUR 30X1X75MGRp.1 187.36
0029324POR CPS DUR 60X1X75MGRp.
0029325POR CPS DUR 60X75MGRp.
0029326POR CPS DUR 10X1X110MGRp.396.15
0029327POR CPS DUR 30X1X110MGRp.1 188.46
0029328POR CPS DUR 60X1X110MGRp.2 026.32
0029329POR CPS DUR 60X110MGRp.
0168371POR CPS DUR 10X1X150MGRp.
0168372POR CPS DUR 30X1X150MGRp.
0168373POR CPS DUR 60X1X150MGRp.2 026.32
0168374POR CPS DUR 3X60X1X150MGRp.6 078.95
0168375POR CPS DUR 60X150MGRp.
0168376POR CPS DUR 3X(60X1)X110MGRp.6 078.95
0193502POR CPS DUR 100X110MGRp.
0193503POR CPS DUR 100X150MGRp.
0193504POR CPS DUR 60X1X75MGRp.
0193505POR CPS DUR 60X1X110MGRp.
0193506POR CPS DUR 60X1X150MGRp.