Zdroj: AISLP Výběr léku

FERRIPROX 100 mg/ml por. sol.
perorální roztok

Apotex Europe Ltd., Leiden, Nizozemí.

Látka tvořící cheláty se železem.

Léčba zvýšené zátěže železem u pacientů s thalassaemia major, u kterých je léčba deferoxaminem kontraindikovaná nebo nedostatečná.

0029318POR SOL 1X250MLRp.
0029319POR SOL 1X500MLRp.

FERRIPROX 500 mg por. tbl. flm.
FERRIPROX 1000 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Apotex Europe Ltd., Leiden, Velká Británie.

Látka tvořící cheláty se železem.

Léčba zvýšené zátěže železem u pacientů s thalassaemia major, u kterých je léčba deferoxaminem kontraindikovaná nebo nedostatečná.
Výčet balení

0029317POR TBL FLM 100X500MGRp.6 210.27
0167766POR TBL FLM 50X1000MGRp.
0167767POR TBL FLM 100X1000MGRp.
0167768POR TBL FLM 50X1000MGRp.