Zdroj: AISLP Výběr léku

CIALIS 2.5 mg por. tbl. flm.
CIALIS 10 mg por. tbl. flm.
CIALIS 20 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí. Souběžný dovoz pro kód 0185302: Souběžný dovozce: Pharmazet Pharmaceuticals s.r.o., Praha, ČR. Souběžný dovoz pro kódy 0185349-0185351: Souběžný dovozce: Dineras Czech Republic s.r.o., Olomouc, ČR.

Léčivo používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce.
Výčet balení

0029255POR TBL FLM 4X10MGRp.
0029256POR TBL FLM 28X2.5MGRp.
0029257POR TBL FLM 2X20MGRp.
0029259POR TBL FLM 4X20MGRp.
0029260POR TBL FLM 8X20MGRp.
0029261POR TBL FLM 12X20MGRp.
0167647POR TBL FLM 10X20MGRp.
0185302POR TBL FLM 4X20MGRp.
0185349POR TBL FLM 2X20MGRp.
0185350POR TBL FLM 4X20MGRp.
0185351POR TBL FLM 8X20MGRp.

CIALIS 5 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Eli Lilly Nederland B.V., Houten, Nizozemí.

Léčivo používané při poruchách erekce.

Léčba erektilní dysfunkce. Léčba příznaků benigní hyperplazie prostaty u dospělých mužů.
Výčet balení

0029258POR TBL FLM 28X5MGRp.
0029262POR TBL FLM 14X5MGRp.
0194496POR TBL FLM 84X5MGRp.