Zdroj: AISLP Výběr léku

VECTIBIX 20 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Léčba dospělých pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem (mCRC) s divokým typem (wild-type) onkogenu RAS.
Výčet balení

0029248IVN INF CNC SOL 1X5MLRp.11 672.89
0029249IVN INF CNC SOL 1X10MLRp.
0029250IVN INF CNC SOL 1X20MLRp.