Zdroj: AISLP Výběr léku

TASIGNA 150 mg por. cps. dur.
TASIGNA 200 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor tyrozinkináz.

Tasigna 150 mg, Tasigna 200 mg: Léčba nově diagnostikované chronické myeloidní leukemie (CML) s přítomností philadelphského chromozomu (Ph chromozom) v chronické fázi u dospělých pacientů. Tasigna 200 mg: Léčba chronické a akcelerované fáze CML s přítomností Ph chromozomu u dospělých pacientů, kteří jsou rezistentní nebo nesnášeli předcházející léčbu zahrnující imatinib. Data o účinnosti u pacientů s CML v blastické krizi nejsou k dispozici.
Výčet balení

0029244POR CPS DUR 28X200MG IRp.
0029245POR CPS DUR 28X200MG IIRp.
0029246POR CPS DUR 112(4X28)X200MG IRp.97 841.89
0029247POR CPS DUR 112(4X28)X200MG IIRp.
0167972POR CPS DUR 28X150MG IRp.
0167973POR CPS DUR 112(4X28)X150MG IRp.65 002.09
0168958POR CPS DUR 28X200MG IRp.
0168959POR CPS DUR 112(4X28)X200MG IRp.97 841.89
0168960POR CPS DUR 40X200MG IRp.
0168961POR CPS DUR 120 (3X40)X200MG IRp.
0168962POR CPS DUR 40X150MG IRp.
0168963POR CPS DUR 120(3X40)X150MG IRp.