Zdroj: AISLP Výběr léku

TORISEL 30 mg inf. csl. lqf.
koncentrát a rozpouštědlo pro infuzní roztok

Pfizer Ltd., Sandwich, Kent, Velká Británie.

Cytostatikum, inhibitor mTOR.

Renální karcinom: jako lék první volby k léčení dospělých pacientů s pokročilým renálním karcinomem (RCC) a rizikovými faktory. Lymfom z plášťových buněk: k léčbě dospělých pacientů s lymfomem z plášťových buněk (MCL), u kterých došlo k relapsu onemocnění a/nebo kteří jsou refrakterní na léčbu.

0029240INF CSL LQF 1X1.2ML+1X1.8MLRp.21 892.28