Zdroj: AISLP Výběr léku

BINOCRIT 1000 IU/0.5 ml inj. sol.
BINOCRIT 2000 IU/1 ml inj. sol.
BINOCRIT 3000 IU/0.3 ml inj. sol.
BINOCRIT 4000 IU/0.4 ml inj. sol.
BINOCRIT 5000 IU/0.5 ml inj. sol.
BINOCRIT 6000 IU/0.6 ml inj. sol.
BINOCRIT 7000 IU/0.7 ml inj. sol.
BINOCRIT 8000 IU/0.8 ml inj. sol.
BINOCRIT 9000 IU/0.9 ml inj. sol.
BINOCRIT 10000 IU/1 ml inj. sol.
BINOCRIT 20000 IU/0.5 ml inj. sol.
BINOCRIT 30000 IU/0.75 ml inj. sol.
BINOCRIT 40000 IU/1 ml inj. sol.
injekční roztok v předplněné injekční stříkačce

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Antianemikum, epoetin alfa.

Léčba symptomatické anémie spojené s chronickým renálním selháním u dospělých a pediatrických pacientů. Léčba anémie a omezení potřeby transfuze u dospělých pacientů podstupujících chemoterapii solidních tumorů, maligního lymfomu nebo mnohočetného myelomu. Ke zvýšení přínosu u pacientů, kteří si připravují vlastní (autologní) dávky krve. Ke snížení počtu alogenních krevních transfuzí u dospělých pacientů bez deficitu železa u plánovaných velkých ortopedických operací.
Výčet balení

0029224SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IRp.
0029225SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IRp.1 036.53
0029226SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IRp.
0029227SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IRp.2 073.06
0029228SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML IRp.
0029229SDR+IVN INJ SOL 6X0.3ML IRp.3 109.59
0029230SDR+IVN INJ SOL 1X0.4ML IRp.
0029231SDR+IVN INJ SOL 6X0.4ML IRp.4 146.12
0029232SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IRp.
0029233SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IRp.5 182.65
0029234SDR+IVN INJ SOL 1X0.6ML IRp.
0029235SDR+IVN INJ SOL 6X0.6ML IRp.
0029236SDR+IVN INJ SOL 1X0.8ML IRp.
0029237SDR+IVN INJ SOL 6X0.8ML IRp.
0029238SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IRp.
0029239SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IRp.
0149568SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IRp.
0149569SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IRp.
0149570SDR+IVN INJ SOL 1X0.75ML IRp.5 182.65
0149571SDR+IVN INJ SOL 6X0.75ML IRp.
0149572SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IRp.6 910.20
0149573SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IRp.
0167986SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IIRp.
0167987SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IIRp.
0167988SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IIRp.
0167989SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IIRp.
0167990SDR+IVN INJ SOL 1X0.3ML IIRp.
0167991SDR+IVN INJ SOL 6X0.3ML IIRp.
0167992SDR+IVN INJ SOL 1X0.4ML IIRp.
0167993SDR+IVN INJ SOL 6X0.4ML IIRp.
0167994SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IIRp.
0167995SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IIRp.
0167996SDR+IVN INJ SOL 1X0.6ML IIRp.
0167997SDR+IVN INJ SOL 6X0.6ML IIRp.
0167998SDR+IVN INJ SOL 1X0.7ML IIRp.
0167999SDR+IVN INJ SOL 6X0.7ML IIRp.
0168001SDR+IVN INJ SOL 6X0.8ML IIRp.
0168002SDR+IVN INJ SOL 1X0.9ML IIRp.
0168003SDR+IVN INJ SOL 6X0.9ML IIRp.
0168004SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IIRp.
0168005SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IIRp.
0168006SDR+IVN INJ SOL 1X0.5ML IIRp.
0168007SDR+IVN INJ SOL 6X0.5ML IIRp.
0168008SDR+IVN INJ SOL 1X0.75ML IIRp.5 182.65
0168009SDR+IVN INJ SOL 6X0.75ML IIRp.
0168010SDR+IVN INJ SOL 1X1.0ML IIRp.6 910.20
0168011SDR+IVN INJ SOL 6X1.0ML IIRp.
0168800SDR+IVN INJ SOL 1X0.8ML IIRp.
0500334SDR+IVN INJ SOL 1X0.7ML IRp.
0500335SDR+IVN INJ SOL 6X0.7ML IRp.
0500336SDR+IVN INJ SOL 1X0.9ML IRp.
0500337SDR+IVN INJ SOL 6X0.9ML IRp.
0194831SDR+IVN INJ SOL 4X0.5ML IIRp.
0194832SDR+IVN INJ SOL 4X0.75ML IIRp.
0194833SDR+IVN INJ SOL 4X1.0ML IIRp.