Zdroj: AISLP Výběr léku

CELSENTRI 150 mg por. tbl. flm.
CELSENTRI 300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

ViiV Healthcare UK Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antivirotikum, antagonista CCR5.

Maravirok je indikován ke kombinované antiretrovirové léčbě již dříve léčených dospělých pacientů infikovaných jen prokazatelným CCR5-tropním HIV1.
Výčet balení

0029212POR TBL FLM 180X150MGRp.
0029213POR TBL FLM 30X150MGRp.
0029214POR TBL FLM 60X150MGRp.18 387.61
0029215POR TBL FLM 90X150MGRp.
0029216POR TBL FLM 180(2X90)X150MGRp.
0029217POR TBL FLM 180X300MGRp.
0029218POR TBL FLM 30X300MGRp.
0029219POR TBL FLM 60X300MGRp.18 804.51
0029220POR TBL FLM 90X300MGRp.
0029221POR TBL FLM 180(2X90)X300MGRp.