Zdroj: AISLP Výběr léku

INCRELEX 10 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie.

Hormon, agonista somatropinu.

Léčba poruch růstu u dětí a dospívajících se závažnou primární deficiencí inzulinu podobného růstového faktoru-1 (primární IGFD).

0029024INJ SOL 1X4MLRp.17 652.68