Zdroj: AISLP Výběr léku

INVEGA 1.5 mg por. tbl. pro.
INVEGA 3 mg por. tbl. pro.
INVEGA 6 mg por. tbl. pro.
INVEGA 9 mg por. tbl. pro.
INVEGA 12 mg por. tbl. pro.
tablety s prodlouženým uvolňováním

Janssen-Cilag International N.V., Beerse, Belgie.

Antipsychotikum.

Léčba schizofrenie u dospělých a dospívajících od 15 let. Léčba psychotických nebo manických symptomů schizoafektivní poruchy u dospělých.
Výčet balení

0028944POR TBL PRO 28X3MG IRp.
0028945POR TBL PRO 28X3MG IIRp.
0028946POR TBL PRO 28X3MG IIIRp.
0028947POR TBL PRO 30X3MG IIRp.
0028948POR TBL PRO 30X3MG IRp.2 753.55
0028949POR TBL PRO 30X3MGRp.2 753.55
0028950POR TBL PRO 350X3MGRp.
0028951POR TBL PRO 49X3MG IRp.
0028952POR TBL PRO 49X3MG IIRp.
0028953POR TBL PRO 49X3MG IIIRp.
0028954POR TBL PRO 56X3MG IIIRp.
0028955POR TBL PRO 56X3MG IIRp.
0028956POR TBL PRO 56X3MG IRp.
0028957POR TBL PRO 98X3MG IRp.
0028958POR TBL PRO 98X3MG IIRp.
0028959POR TBL PRO 98X3MG IIIRp.
0028960POR TBL PRO 98X6MG IIIRp.
0028961POR TBL PRO 98X6MG IIRp.
0028962POR TBL PRO 98X6MG IRp.
0028963POR TBL PRO 56X6MG IRp.
0028964POR TBL PRO 56X6MG IIRp.
0028965POR TBL PRO 56X6MG IIIRp.
0028966POR TBL PRO 49X6MG IIIRp.
0028967POR TBL PRO 49X6MG IIRp.
0028968POR TBL PRO 49X6MG IRp.5 997.15
0028969POR TBL PRO 30X6MG IRp.
0028970POR TBL PRO 30X6MG IIRp.
0028971POR TBL PRO 30X6MGRp.
0028972POR TBL PRO 350X6MGRp.
0028973POR TBL PRO 28X6MG IRp.
0028974POR TBL PRO 28X6MG IIRp.
0028975POR TBL PRO 28X6MG IIIRp.
0028976POR TBL PRO 28X9MG IIIRp.
0028977POR TBL PRO 28X9MG IIRp.
0028978POR TBL PRO 28X9MG IRp.
0028979POR TBL PRO 98X9MG IRp.
0028980POR TBL PRO 98X9MG IIRp.
0028981POR TBL PRO 98X9MG IIIRp.
0028982POR TBL PRO 56X9MG IIIRp.
0028983POR TBL PRO 56X9MG IIRp.
0028984POR TBL PRO 56X9MG IRp.
0028985POR TBL PRO 49X9MG IRp.7 095.16
0028986POR TBL PRO 49X9MG IIRp.
0028987POR TBL PRO 49X9MG IIIRp.
0028988POR TBL PRO 30X9MG IIRp.
0028989POR TBL PRO 30X9MG IRp.
0028990POR TBL PRO 30X9MGRp.
0028991POR TBL PRO 350X9MGRp.
0028992POR TBL PRO 350X12MGRp.
0028993POR TBL PRO 30X12MGRp.
0028994POR TBL PRO 30X12MG IRp.
0028995POR TBL PRO 30X12MG IIRp.
0028996POR TBL PRO 28X12MG IIRp.
0028997POR TBL PRO 28X12MG IRp.
0028998POR TBL PRO 49X12MG IIIRp.
0028999POR TBL PRO 49X12MG IIRp.
0029000POR TBL PRO 49X12MG IRp.
0029001POR TBL PRO 56X12MG IRp.
0029002POR TBL PRO 56X12MG IIRp.
0029003POR TBL PRO 56X12MG IIIRp.
0029004POR TBL PRO 98X12MG IIIRp.
0029005POR TBL PRO 98X12MG IIRp.
0029006POR TBL PRO 98X12MG IRp.
0029007POR TBL PRO 28X12MG IIIRp.
0500054POR TBL PRO 14X3MG IRp.
0500055POR TBL PRO 14X3MG IIRp.
0500056POR TBL PRO 14X3MG IIIRp.
0500057POR TBL PRO 14X6MG IRp.
0500058POR TBL PRO 14X6MG IIRp.
0500059POR TBL PRO 14X6MG IIIRp.
0500060POR TBL PRO 14X9MG IRp.
0500061POR TBL PRO 14X9MG IIRp.
0500062POR TBL PRO 14X9MG IIIRp.
0500063POR TBL PRO 14X12MG IRp.
0500064POR TBL PRO 14X12MG IIRp.
0500065POR TBL PRO 14X12MG IIIRp.
0500531POR TBL PRO 14X1.5MG IRp.
0500532POR TBL PRO 28X1.5MG IRp.
0500533POR TBL PRO 30X1.5MG IRp.
0500534POR TBL PRO 49X1.5MG IRp.
0500535POR TBL PRO 56X1.5MG IRp.
0500536POR TBL PRO 98X1.5MG IRp.
0500537POR TBL PRO 14X1.5MG IIRp.
0500538POR TBL PRO 28X1.5MG IIRp.
0500539POR TBL PRO 30X1.5MG IIRp.
0500540POR TBL PRO 49X1.5MG IIRp.
0500541POR TBL PRO 56X1.5MG IIRp.
0500542POR TBL PRO 98X1.5MG IIRp.
0500543POR TBL PRO 14X1.5MG IIIRp.
0500544POR TBL PRO 28X1.5MG IIIRp.
0500545POR TBL PRO 49X1.5MG IIIRp.
0500546POR TBL PRO 56X1.5MG IIIRp.
0500547POR TBL PRO 98X1.5MG IIIRp.
0500548POR TBL PRO 30X1.5MGRp.
0500549POR TBL PRO 350X1.5MGRp.