Zdroj: AISLP Výběr léku

OMNITROPE 5 mg/1.5 ml inj. sol.
OMNITROPE 10 mg/1.5 ml inj. sol.
OMNITROPE 15 mg/1.5 ml inj. sol.
injekční roztok

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Lidský růstový hormon.

Děti: poruchy růstu způsobené nedostatečnou sekrecí růstového hormonu, poruchy růstu spojené s Turnerovým syndromem nebo s chronickou renální nedostatečností, poruchy růstu u dětí/mladistvých, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA); u Prader-Willi syndromu ke zlepšení růstu a skladby těla. Dospělí: substituční terapie u dospělých s výrazným deficitem růstového hormonu.
Výčet balení

0028849INJ SOL 1X1.5MLRp.2 930.76
0028850INJ SOL 5X1.5MLRp.14 653.80
0028851INJ SOL 10X1.5MLRp.
0029241INJ SOL 1X1.5MLRp.5 861.52
0029242INJ SOL 5X1.5MLRp.
0029243INJ SOL 10X1.5MLRp.
0154910INJ SOL 1X1.5MLRp.8 792.28
0154911INJ SOL 5X1.5MLRp.
0154912INJ SOL 10X1.5MLRp.
0194386INJ SOL 1X1.5MLRp.2 930.76
0194387INJ SOL 5X1.5MLRp.
0194388INJ SOL 10X1.5MLRp.
0194389INJ SOL 1X1.5MLRp.5 861.52
0194390INJ SOL 5X1.5MLRp.
0194391INJ SOL 10X1.5MLRp.

OMNITROPE 1.3 mg/ml inj. pso. lqf.
OMNITROPE 5 mg/ml inj. pso. lqf.
prášek a rozpouštědlo pro injekční roztok

Sandoz GmbH, Kundl, Rakousko.

Lidský růstový hormon.

Děti: poruchy růstu způsobené nedostatečnou sekrecí růstového hormonu, poruchy růstu spojené s Turnerovým syndromem nebo s chronickou renální nedostatečností, poruchy růstu u dětí, které se narodily malé na svůj gestační věk (SGA); u Prader-Willi syndromu ke zlepšení růstu a skladby těla. Dospělí: substituční terapie u dospělých s výrazným deficitem růstového hormonu.
Výčet balení

0026136INJ PSO LQF 1X(1.5MG+1.13ML)Rp.
0026137INJ PSO LQF 1X(5.8MG+1.14ML)Rp.
0026138INJ PSO LQF 5X(5.8MG+1.14ML)Rp.