Zdroj: AISLP Výběr léku

ERBITUX 5 mg/ml inf. sol.
infuzní roztok

Merck KGaA, Darmstadt, SRN.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Léčba pacientů s metastazujícím kolorektálním karcinomem exprimujícím EGFR a vykazujícím geny RAS divokého typu. Léčba pacientů se spinocelulárním karcinomem hlavy a krku.

0028761INF SOL 1X20MLRp.5 879.37
0028763INF SOL 1X100MLRp.