Zdroj: AISLP Výběr léku

XELEVIA 25 mg por. tbl. flm.
XELEVIA 50 mg por. tbl. flm.
XELEVIA 100 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Merck Sharp and Dohme Ltd., Hoddesdon, Hertfordshire, Velká Británie.

Perorální antidiabetikum, inhibitor DPP-4.

Diabetes mellitus 2. typu: v monoterapii, pokud metformin není vhodný v důsledku kontraindikací nebo nesnášenlivosti; jako dvojkombinační perorální léčba v kombinaci: s metforminem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky metforminu v monoterapii; s derivátem sulfonylurey u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií při užívání max. tolerované dávky derivátu sulfonylurey, u kterých je metformin nevhodný z důvodu kontraindikace nebo nesnášenlivosti; s thiazolidindionem u pacientů s nedostatečně kontrolovanou glykemií, u kterých je vhodné užívání thiazolidindionu. V kombinaci s derivátem sulfonylurey a metforminem nebo v kombinaci s thiazolidindionem a metforminem v případech, kdy úprava stravy a cvičení při dvojkombinační terapii nezajistí dostatečnou kontrolu glykemie. V kombinaci s inzulinem (s metforminem nebo bez něj), pokud úprava stravy a cvičení plus stabilní dávka inzulinu neposkytuje odpovídající kontrolu glykemie.
Výčet balení

0028754POR TBL FLM 14X25MGRp.
0028755POR TBL FLM 28X25MGRp.
0028756POR TBL FLM 56X25MGRp.
0028757POR TBL FLM 84X25MGRp.
0028758POR TBL FLM 98X25MGRp.
0028759POR TBL FLM (50X1)X25MGRp.
0028764POR TBL FLM 28X50MGRp.
0028765POR TBL FLM 14X50MGRp.
0028766POR TBL FLM (50X1)X50MGRp.
0028767POR TBL FLM 56X50MGRp.
0028768POR TBL FLM 84X50MGRp.
0028769POR TBL FLM 98X50MGRp.
0028770POR TBL FLM 14X100MGRp.
0028771POR TBL FLM 28X100MGRp.
0028772POR TBL FLM 56X100MGRp.
0028773POR TBL FLM 84X100MGRp.
0028774POR TBL FLM 98X100MGRp.
0028775POR TBL FLM (50X1)X100MGRp.
0194834POR TBL FLM 30X25MGRp.
0194835POR TBL FLM 90X25MGRp.
0194836POR TBL FLM 30X50MGRp.
0194837POR TBL FLM 90X50MGRp.
0194838POR TBL FLM 30X100MGRp.
0194839POR TBL FLM 90X100MGRp.