Zdroj: AISLP Výběr léku

IMPRIDA 5 mg/80 mg por. tbl. flm.
IMPRIDA 5 mg/160 mg por. tbl. flm.
IMPRIDA 10 mg/160 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií.
Výčet balení

0028580POR TBL FLM 7Rp.
0028581POR TBL FLM 14Rp.
0028582POR TBL FLM 28Rp.
0028583POR TBL FLM 30Rp.
0028584POR TBL FLM 56Rp.
0028585POR TBL FLM 90Rp.
0028586POR TBL FLM 98Rp.
0028587POR TBL FLM 280Rp.
0028588POR TBL FLM 280Rp.
0028589POR TBL FLM 98Rp.
0028590POR TBL FLM 90Rp.
0028591POR TBL FLM 56Rp.
0028592POR TBL FLM 30Rp.
0028593POR TBL FLM 28Rp.
0028594POR TBL FLM 14Rp.
0028595POR TBL FLM 7Rp.
0028596POR TBL FLM 7Rp.
0028597POR TBL FLM 14Rp.
0028598POR TBL FLM 28Rp.
0028599POR TBL FLM 30Rp.
0028600POR TBL FLM 56Rp.
0028601POR TBL FLM 90Rp.
0028602POR TBL FLM 98Rp.
0028603POR TBL FLM 280Rp.
0168983POR TBL FLM 280 (20X14)Rp.
0168984POR TBL FLM 280 (20X14)Rp.
0168985POR TBL FLM 280 (20X14)Rp.
0500030POR TBL FLM 56X1Rp.
0500031POR TBL FLM 98X1Rp.
0500032POR TBL FLM 280X1Rp.
0500033POR TBL FLM 280 (4X70)Rp.
0500034POR TBL FLM 56X1Rp.
0500035POR TBL FLM 98X1Rp.
0500036POR TBL FLM 280X1Rp.
0500037POR TBL FLM 280 (4X70)Rp.
0500038POR TBL FLM 56X1Rp.
0500039POR TBL FLM 98X1Rp.
0500040POR TBL FLM 280X1Rp.
0500041POR TBL FLM 280 (4X70)Rp.