Zdroj: AISLP Výběr léku

DAFIRO 5 mg/80 mg por. tbl. flm.
DAFIRO 5 mg/160 mg por. tbl. flm.
DAFIRO 10 mg/160 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií.
Výčet balení

0028556POR TBL FLM 280Rp.
0028557POR TBL FLM 98Rp.
0028558POR TBL FLM 90Rp.
0028559POR TBL FLM 56Rp.
0028560POR TBL FLM 30Rp.
0028561POR TBL FLM 28Rp.
0028562POR TBL FLM 14Rp.
0028563POR TBL FLM 7Rp.
0028564POR TBL FLM 7Rp.
0028565POR TBL FLM 14Rp.
0028566POR TBL FLM 28Rp.
0028567POR TBL FLM 30Rp.
0028568POR TBL FLM 56Rp.
0028569POR TBL FLM 90Rp.
0028570POR TBL FLM 98Rp.
0028571POR TBL FLM 280Rp.
0028572POR TBL FLM 280Rp.
0028573POR TBL FLM 98Rp.
0028574POR TBL FLM 90Rp.
0028575POR TBL FLM 56Rp.
0028576POR TBL FLM 30Rp.
0028577POR TBL FLM 28Rp.
0028578POR TBL FLM 14Rp.
0028579POR TBL FLM 7Rp.
0168977POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168978POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168979POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0500340POR TBL FLM 56X1Rp.
0500341POR TBL FLM 98X1Rp.
0500342POR TBL FLM 280X1Rp.
0500343POR TBL FLM 56X1Rp.
0500344POR TBL FLM 98X1Rp.
0500345POR TBL FLM 280X1Rp.
0500346POR TBL FLM 56X1Rp.
0500347POR TBL FLM 98X1Rp.
0500348POR TBL FLM 280X1Rp.
0500349POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0500350POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0500351POR TBL FLM 280(4X70)Rp.