Zdroj: AISLP Výběr léku

COPALIA 5 mg/80 mg por. tbl. flm.
COPALIA 5 mg/160 mg por. tbl. flm.
COPALIA 10 mg/160 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií.
Výčet balení

0028474POR TBL FLM 7Rp.
0028475POR TBL FLM 14Rp.
0028476POR TBL FLM 28Rp.
0028477POR TBL FLM 30Rp.
0028478POR TBL FLM 56Rp.
0028479POR TBL FLM 90Rp.
0028480POR TBL FLM 98Rp.
0028481POR TBL FLM 280Rp.
0028482POR TBL FLM 280Rp.
0028483POR TBL FLM 98Rp.
0028484POR TBL FLM 90Rp.
0028485POR TBL FLM 56Rp.
0028486POR TBL FLM 30Rp.
0028487POR TBL FLM 28Rp.
0028488POR TBL FLM 14Rp.
0028489POR TBL FLM 7Rp.
0028490POR TBL FLM 7Rp.
0028491POR TBL FLM 14Rp.
0028492POR TBL FLM 28Rp.
0028493POR TBL FLM 30Rp.
0028494POR TBL FLM 56Rp.
0028495POR TBL FLM 90Rp.
0028496POR TBL FLM 98Rp.
0028497POR TBL FLM 280Rp.
0168980POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168981POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168982POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0500018POR TBL FLM 56X1Rp.
0500019POR TBL FLM 98X1X1Rp.
0500020POR TBL FLM 280X1Rp.
0500021POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0500022POR TBL FLM 56X1Rp.
0500023POR TBL FLM 98X1Rp.
0500024POR TBL FLM 280X1Rp.
0500025POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0500026POR TBL FLM 56X1Rp.
0500027POR TBL FLM 98X1Rp.
0500028POR TBL FLM 280X1Rp.
0500029POR TBL FLM 280(4X70)Rp.