Zdroj: AISLP Výběr léku

EXFORGE 5 mg/80 mg por. tbl. flm.
EXFORGE 5 mg/160 mg por. tbl. flm.
EXFORGE 10 mg/160 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Novartis Europharm Ltd., Camberley, Velká Británie.

Antihypertenzivum, antagonista angiotenzinu II a blokátor kalciového kanálu.

Léčba esenciální hypertenze u dospělých, jejichž krevní tlak není dostatečně kontrolován monoterapií.
Výčet balení

0028444POR TBL FLM 7Rp.
0028445POR TBL FLM 14Rp.
0028446POR TBL FLM 28Rp.
0028447POR TBL FLM 30Rp.
0028448POR TBL FLM 56Rp.
0028449POR TBL FLM 90Rp.
0028450POR TBL FLM 98Rp.
0028451POR TBL FLM 280Rp.
0028452POR TBL FLM 280Rp.
0028453POR TBL FLM 98Rp.
0028454POR TBL FLM 90Rp.
0028455POR TBL FLM 56Rp.
0028456POR TBL FLM 30Rp.
0028457POR TBL FLM 28Rp.
0028458POR TBL FLM 14Rp.
0028459POR TBL FLM 7Rp.
0028460POR TBL FLM 7Rp.
0028461POR TBL FLM 14Rp.
0028462POR TBL FLM 28Rp.
0028463POR TBL FLM 30Rp.
0028464POR TBL FLM 56Rp.
0028465POR TBL FLM 90Rp.
0028466POR TBL FLM 98Rp.
0028467POR TBL FLM 280Rp.
0029494POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0029495POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0029496POR TBL FLM 280(4X70)Rp.
0029555POR TBL FLM 56X1Rp.
0029556POR TBL FLM 98X1Rp.
0029557POR TBL FLM 280X1Rp.
0029558POR TBL FLM 56X1Rp.
0029559POR TBL FLM 98X1Rp.
0029560POR TBL FLM 280X1Rp.
0029561POR TBL FLM 56X1Rp.
0029562POR TBL FLM 98X1Rp.
0029563POR TBL FLM 280X1Rp.
0168974POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168975POR TBL FLM 280(20X14)Rp.
0168976POR TBL FLM 280(20X14)Rp.