Zdroj: AISLP Výběr léku

TRUVADA 200 mg/245 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Gilead Sciences International Ltd., Abington, Cambridge, Velká Británie.

Antivirotikum, kombinace nukleosidového a nukleotidového inhibitoru reverzní transkriptázy.

Jako součást kombinované antiretrovirové terapie k léčbě dospělých infikovaných HIV1.

0028410POR TBL FLM 1X30Rp.15 129.35
0500249POR TBL FLM 90(3X30)Rp.