Zdroj: AISLP Výběr léku

AVASTIN 25 mg/ml inf. cnc. sol.
koncentrát pro infuzní roztok

Roche Registration Ltd., Welwyn Garden City, Hertfordshire, Velká Británie.

Cytostatikum, monoklonální protilátka.

Metastazující karcinom tlustého střeva nebo rekta. Metastazující karcinom prsu. Neresekabilní pokročilý metastazující nebo rekurentní nemalobuněčný plicní karcinom jiného histologického typu, než predominantně z dlaždicových buněk. Pokročilý a/nebo metastazující karcinom ledviny. Epitelový nádor vaječníků, vejcovodů nebo primární nádor pobřišnice.

0028396INF CNC SOL 1X4MLRp.7 775.61
0028397INF CNC SOL 1X16MLRp.31 102.43