Zdroj: AISLP Výběr léku

KIVEXA 600 mg/300 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

ViiV Healthcare UK Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antivirotikum, kombinace nukleosidových inhibitorů reverzní transkriptázy.

V kombinaci s jinými antiretrovirotiky k terapii infekce vyvolané virem HIV u dospělých a mladistvých starších 12 let.
Výčet balení

0028382POR TBL FLM 30Rp.
0028383POR TBL FLM 30Rp.10 045.27
0029321POR TBL FLM 90(3X30)Rp.