Zdroj: AISLP Výběr léku

MIMPARA 30 mg por. tbl. flm.
MIMPARA 60 mg por. tbl. flm.
MIMPARA 90 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Amgen Europe B.V., Breda, Nizozemí.

Antiparatyreoidální přípravek.

Léčba sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných pacientů v konečném stádiu onemocněním ledvin. Léčba hyperkalcemie u pacientů: s karcinomem příštítných tělísek; s primární hyperparatyreózou, u kterých by byla na základě sérových hladin vápníku (podle příslušného doporučení pro léčbu) indikována paratyroidektomie, ale u nichž je z klinického hlediska nevhodná nebo kontraindikovaná.
Výčet balení

0028308POR TBL FLM 14X30MGRp.
0028309POR TBL FLM 28X30MGRp.6 299.34
0028310POR TBL FLM 84X30MGRp.
0028311POR TBL FLM 30X30MGRp.
0028312POR TBL FLM 30X60MGRp.
0028313POR TBL FLM 84X60MGRp.
0028314POR TBL FLM 28X60MGRp.8 398.89
0028315POR TBL FLM 14X60MGRp.
0028316POR TBL FLM 14X90MGRp.
0028317POR TBL FLM 28X90MGRp.9 938.02
0028318POR TBL FLM 84X90MGRp.
0028319POR TBL FLM 30X90MGRp.