Zdroj: AISLP Výběr léku

ANGIOX 250 mg inj.+inf. plv. csl.
prášek pro koncentrát pro injekční nebo infuzní roztok

Medicines Company UK Ltd., Abingdon, Oxfordshire, Velká Británie.

Antikoagulans.

Antikoagulans pro pacienty, kteří podstupují perkutánní koronární zákrok (PCI), včetně pacientů s infarktem myokardu s elevací ST úseku (STEMI), kteří podstupují primární PCI. Léčba pacientů s akutním koronárním syndromem (ACS), kteří jsou indikováni k neodkladné nebo časné intervenci.

0028273IVN INJ PLV CSL 10X250MGRp.