Zdroj: AISLP Výběr léku

PEDEA 5 mg/ml inj. sol.
injekční roztok

Orphan Europe SARL, Puteaux, Francie.

Kardiakum.

Léčba hemodynamicky významného otevřeného ductus arteriosus u předčasně (do 34. týdne gestačního věku) narozených dětí.

0028198INJ SOL 4X2MLRp.