Zdroj: AISLP Výběr léku

TELZIR 50 mg/ml por. sus.
perorální suspenze

ViiV Healthcare UK Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Spolu s nízkými dávkami ritonaviru k terapii dospělých, mladistvých a dětí od 6 let infikovaných HIV1. Podává se v kombinaci s jinými antiretrovirotiky.

0028196POR SUS 225MLRp.

TELZIR 700 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

ViiV Healthcare UK Ltd., Brentford, Middlesex, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Spolu s nízkými dávkami ritonaviru k terapii dospělých, mladistvých a dětí od 6 let infikovaných HIV1. Podává se v kombinaci s jinými antiretrovirotiky.

0028195POR TBL FLM 60X700MGRp.8 639.87