Zdroj: AISLP Výběr léku

NUTROPINAQ 10 mg/2 ml inj. sol.
injekční roztok

Ipsen Pharma, Boulogne-Billancourt, Francie.

Lidský růstový hormon.

Děti: poruchy růstu způsobené nedostatečnou sekrecí růstového hormonu a poruchy růstu spojené s Turnerovým syndromem nebo s chronickou renální nedostatečností. Dospělí: substituční terapie u dospělých s výrazným deficitem růstového hormonu.
Výčet balení

0028134INJ SOL 1X2MLRp.
0028135INJ SOL 3X2MLRp.17 584.55
0028136INJ SOL 6X2MLRp.