Zdroj: AISLP Výběr léku

CHOLESTAGEL 625 mg por. tbl. flm.
potahované tablety

Genzyme Europe B.V., Naarden, Nizozemí.

Hypolipidemikum.

V kombinaci se statinem jako doplňková léčba k dietě k dalšímu snížení LDL-cholesterolu u dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií, kteří nejsou adekvátně kontrolováni jen statinem. V monoterapii jako doplňková léčba k dietě ke snížení zvýšeného celkového a LDL-cholesterolu u dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií, u kterých se statin považuje za nevhodný nebo není dobře snášen. V kombinaci s ezetimibem, s nebo bez statinu, u dospělých pacientů s primární hypercholesterolemií, včetně pacientů s familiární hypercholesterolemií.
Výčet balení

0028060POR TBL FLM 100X625Rp.
0028061POR TBL FLM 180X625Rp.
0028062POR TBL FLM 24X625Rp.
0500089POR TBL FLM 180X625Rp.