Zdroj: AISLP Výběr léku

FASLODEX 250 mg/5 ml inj. sol.
injekční roztok

AstraZeneca UK Ltd., Macclesfield, Cheshire, Velká Británie.

Antiestrogen.

Léčba postmenopauzálních žen s hormonálně dependentním, lokálně pokročilým nebo metastatickým karcinomem prsu při relapsu onemocnění v průběhu nebo po adjuvantní antiestrogenové terapii nebo progresi onemocnění při léčbě antiestrogeny.

0028059INJ SOL 1X250MG/5MLRp.10 635.97
0167617INJ SOL 2X250MG/5MLRp.