Zdroj: AISLP Výběr léku

REYATAZ 100 mg por. cps. dur.
REYATAZ 150 mg por. cps. dur.
REYATAZ 200 mg por. cps. dur.
REYATAZ 300 mg por. cps. dur.
tvrdé tobolky

Bristol-Myers Squibb Pharma EEIG, Uxbridge, Velká Británie.

Antivirotikum, inhibitor HIV proteázy.

Atazanavir společně s nízkou dávkou ritonaviru a v kombinaci s dalšími antiretrovirotiky je určen k léčbě HIV1 infikovaných dospělých a dětí od 6 let.
Výčet balení

0028044POR CPS DUR 60X100MGRp.
0028045POR CPS DUR 60X1X100MGRp.
0028046POR CPS DUR 60X150MGRp.
0028047POR CPS DUR 60X1X150MGRp.
0028048POR CPS DUR 60X200MGRp.
0028049POR CPS DUR 60X1X200MGRp.
0029433POR CPS DUR 30X300MGRp.10 162.29
0029434POR CPS DUR 30X1X300MGRp.
0500797POR CPS DUR 3X30X300MGRp.